I te Hūrae, 2020, ka whāngaihia e mātou he ūara mō tō mātou rōpū e whakakanohi nei ko wai rā mātou me tā mātou e mahi nei.

Ka ārahina mātou e ngā ūara e whā kia haere tahi ā mātou hohenga kia whai i te pūtake kotahi, ā, kia mōhio ai mātou katoa he aha hei ārahitanga whanonga mā mātou. E ngākau pono ana ngā tāngata o Te Manatū Whakahiato Ora kia whakatinana iho ā mātou ūara.

Manaaki

E aronui ana mātou kia noho toiora, ā, kia angitu te tangata

Ko te manaakitanga tā mātou tino ūara. Ka manaaki mātou i te wairua o te tangata nā te whakatinana iho, hei whakapiki, hei tiaki i te mana o ētahi kē mā te wairua pai atu ki te tangata i te whakaute me te aroha. He wāhanga te aroha o te manaakitanga, ā, aroha atu, aroha mai. Ka whakamana i ō mātou tāngata me tō mātou mōhio te hihira o ā rātou nā mahi. Ko te tautoko i ngā tāngata, whānau me ngā hapori te tino uho o ā mātou mahi.

E mea ana te tohu nei i te whanaungatanga i waenga i te rōpū me te hapori. Tā ngā koru he ata o tētahi i tētahi.

Whānau

He whakakotahi tō mātou āhua kia whai pakiaka

He nui ngā whakamāhuki mō te whānau. Mō te takitahi ake pea, ko te whānau tērā hei horopaki ki te whakaputa i tōna tuakiritanga i te taha o tōna ake whānau ā-hapori, tae ake ki ngā rōpū tautoko ā-whānau, he takatāpui, he rōpū hoa me ngā rōpū ngahau, ā, ko tāna whai kia piri tata, kia whai take. Tā te whānau he āki i te tuakiritanga o tēnā, o tēnā kia whakaputa ake, kia rongo i te whanaungatanga i te rōpū me tāna koha kia tautokona, kia whakapakarihia ake ngā wawata o te katoa. E ārahina ana ā mātou mahi e te mōhiotanga, e ngā wheakotanga o ngā whānau.

Tā te koru me te puhoro he tohu kaha o te whānau me te whakapapa. Tā te mangōpare kei waenga, ko te mea e kōtuituitia ai tātau ki a Papatuānuku.

Mahi tahi

Mahi tahi, e puta ai he hua ki te katoa

Ko te mahi tahi (hei tohu whakakotahi) te aroro whakakotahi e tohu ana i ngā mahi a ō mātou tāngata katoa, e ngākau whiwhita, e ngākau pono ana hoki ki te tautoko i ngā iwi katoa o Aotearoa kia noho haumaru, kaha, rangatira anō hoki. E mārama ana mātou, tā te mahi tahi he ārahi i tētahi kaupapa nui tonu; kāore tētahi tangata kotahi e hihira ake i te kaupapa, ā, ka whakapuaki i te mahi tahi i runga i te tika, kia whakamana mā te tūhono, mā te whakapakari i ngā whanaungatanga e āhei ai te whakaputa i te kaha o te katoa. Ko te mahi tahi hei whakatinana i ēnei āhuatanga.

Nō te rauru tēnei tohu, he tohu e whakaahua ana i te wehenga a Ranginui rāua ko Papatūānuku i hua nā te mahi tahi a ā rāua tamariki.

Tika me te pono

E mahi ana mātou i runga i te tika me te pono

Tā te tika me te pono, he ūara ārahi kia mahi i runga i te tika mō ngā iwi katoa o Aotearoa kia matatika, tōkeke, ā, kia pono. Ko te mahi i runga i te tika me te pono, he mahi whakaatu, hei ārahi mā te pono me te whakapono. E noho haepapa ana mātou mō ā mātou mahi, ā, mā ā mātou mahi e whakaatu i te wairua manaaki ki ngā whānau me ngā hapori. Kāorekau he mahi i tua atu i te mahi mā tāngata kē atu.

He maunga tēnei tohu, arā hei tohu i tētahi mahi nui me te haepapa o te rōpū kia pono ngā mahi, kia whakapono mai hoki. Ko ngā paihere o te maunga, koia ērā ngā kōtuitui maha e whakatutukihia ai tēnei.