He kupu whakataki nā te Tumuaki Chief Executive’s foreword

The Chief Executive’s foreword can be read in English or te reo Māori