Te Tauākī Haepapa a te Tumuaki Chief Executive’s Statement of responsibility

The Chief Executive’s Statement of responsibility can be read in English or te reo Māori