Hei Tumuaki o Te Manatū Whakahiato Ora, e haepapa ana au kia:

  • whakariterite i tā te Minita tauākī ahumoni me ngā tauākī whakapaunga moni, whakapaunga moni whakahaere kamupene me ngā whakawānga e whakapuakitia ana ki roto
  • whai i tētahi pūnaha e kite ai ngā mahi ā-roto e tika ana, kia whakatūturu pai te pono me te whakawhirinakitanga o ngā rīpoata ahumoni
  • kia whakatūturu nei ngā pārongo paearu mahi mutunga tau mō ia tahua kua whakahaerehia e te Manatū e puta ana e ai ki ngā wāhanga 19A ki te 19C o te Public Finance Act 1989, ahakoa e takoto ana ēnei pārongo ki roto i tēnei pūrongo ā-tau, kāore rānei
  • Kia kōrero tōtika, ahakoa he aha ngā pārongo mahi paearu mutunga tau kua whakaritea e te Manatū, ahakoa e takoto ana ēnei pārongo ki tēnei pūrongo ā-tau, kāore rānei.

Ki ōku whakaaro:

  • tā te Pūrongo ā-Tau nei, he whakaatū tika i ngā whakahaere, te anga whakamua, te oranga pai o te rōpū me te āheinga o te Manatū
  • ko ngā tauākī ahumoni e whakaatu tika ana te noho ahumoni o te Manatū nō te 30 o Hune 2021 me āna whakahaere mō te tau i mutu i taua rā nei.
  • ko ngā tauākī whakapaenga ahumoni e whakaatu tika ana i te nohonga whakapaenga ahumoni o te Manatū mō te 30 o Hune 2022 me āna whakahaere ka mutu hei taua rā.

Debbie Power's signature

Debbie Power
Tumuaki
30 o Hepetema 2021