Hei tino umanga mō te rāngai ā-iwi, ko Te Manatū Whakahiato Ora e kawe ana i te haepapa mā te Kāwanatanga kia ārahi haere i ngā whakawhanake ā-iwi e hua ai he anamata pai ake mō ngā iwi katoa o Aotearoa.

Ka tautoko mātou i te Kāwanatanga kia whakatakoto i ngā whakaarotau puta i te rāngai, ka whakarite i ngā hohenga i ētahi atu umanga rāngai ā-iwi, ka whakatakotohia, ā, ka whakahaerehia ngā kaupapa here me te āta whai i ngā panonitanga i te toiora ā-iwi mō ngā iwi o Aotearoa.

Kāore e kore ka whakapā mai tēnā me tēnā katoa o Aotearoa ki Te Manatū Whakahiatoa Ora i o rātau nā ao.

Ka whakarawe kupu tohutohu kaupapa here, ā, ka whakatakoto ratonga ā-iwi, tautoko hoki ki te hunga rangatahi, te hunga pekeke mahi, te hunga kaumātua, ngā whānau me ngā hapori. Ka mahi tahi tonu ki ngā iwi o Aotearoa, ahakoa te pakeke ki te whakapai ake o rātou nā toiora ā-iwi.

Ā mātou mahi me ērā atu hoa ō mātou o te rāngai ā-iwi, he hira tonu kia whakatutuki, kia whakauka e puta ai he anamata tōnui e taea ai e ngā iwi katoa o Aotearoa te noho haepapa mō rātou tonu, kia angitu i ō rātou nā ao me te whai wāhi ki ō rātou hapori.

Ka whakahaere mātou i ētahi ture e whakatūturu ana kia matatika ai te pūnaha toiora mō te hunga katoa o Aotearoa . Ko te tino o ēnei ture, arā ko te Ture Haumaru Ā-Iwi 2018. Me mahi anō mātou i raro i ngā here o ētahi ture o te rāngai tūmatanui pēnei me the Public Finance Act 1989, the Public Service Act 2020, the Official Information Act 1982, the Privacy Act 2020, the New Zealand Bill of Rights Act 1990 me the Crown Entities Act 2004.

Kia mōhio: He paku hītori mō Te Manatū Whakahiato Ora me ōna tōmua rōpū kei te Āpitihanga 5 o tēnei Pūrongo ā-Tau.


Footnotes

  1. Ka kite te whānuitanga o ngā ture e whakahaerehia ana e mātou ki: www.msd.govt.nz/about-msd-and-our-work/about-msd/legislation