Tā mātou hītori 2020/21

E whakamāhuki ana tēnei wāhanga i te taiao e mahitia ana e mātou i te tau 2020/21, ā, ko ngā mea matua i mahi nei mātou ki te tautoko a Aotearoa kia haumaru, kia rangatira. I te rerenga o te tau i tautoko, i tohutohu mātou i ngā whakaarotau a te Kāwanatanga, ka whakawātea he ratonga ki ngā iwi katoa o Aotearoa, ka tūhono ki ētahi atu rōpū me ngā umanga kia whakapai ake ngā putanga mō ngā tāngata, ā, ka urupare atu ki te wero e haere tonu nei mō te KOWHEORI-19.

Tā mātou urupare, whakatakoto ratonga hoki ki te KOWHEORI-19 i te tau ka whakaatu mai e taea ana e mātou kia tere, kia whai-take ā mātou panonitanga ki te āhua o ā mātou mahi. Heoiti, i kite hoki mātou kia whakatutuki rawatia ā mātou putanga rautaki, me panoni nui anō te āhua o ā mātou mahi, te āhua o te mahi ki ngā kiritaki, ā, ki te hangarau hoki e hua ai tēnei.

Ā mātou whakatutukihanga i te tau nei

I te tau nei:

  • ka nui atu te hunga i puta i te penihana ki te ao mahi ki ērā tau e 25 o mua.
  • ka nui atu ngā pūtea tautoko ki ngā hoa hapori ki te tautoko i a rātou kia urupare atu i nga tononga nui atu o te wā, ā, kia whakakaha anō i a rātou
  • ka pai ake ai te aro tuku pūtea tautoko ki a mātou kiritaki
  • he whakatinana i ngā kaupapa hōu ki te tautoko i ngā hiahia o ngā iwi ki te kimi kāinga whawhati tata