Te Reo Māori

Kua whiwhi raihana tēnei mahi i raro anō i te Creative Commission Attribution 3.0 o Aotearoa. Ko te whakamārama mō tēnā – kei te wātea koe ki te whakakapi, tohatoha, whakarerekē rānei i te tuhinga engari me mātua whakatau koe ki te Karauna, me whai hoki koe i ngā tikanga o te raihana.

Mēnā e hiahia ana koe kia tirohia he kapi o tēnei raihana me toro atu ki http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/nz/. Me maumahara koa, mehemea ka pirangi koe a whakamahia i te tohu, waitohu rānei a te Karauna, me kaua koe e whati i te Ture Tiaki Haki, Waitohu, Ingoa Hoki o te tau 1981. Ko te whakatau ki te Karauna me mātua tuhi, ā, me kaua e whakatauira i te tohu Karauna, waitohu Karauna rānei.

He mea whakaputa i te Oketopa 2021

Manatū Whakahiato Ora
Pouaka Poutāpeta 1556
Te Whanganui a Tara 6140
Aotearoa

Waea: +64 4 916 3300
Imera: info@msd.govt.nz
Pae Tukutuku: www.msd.govt.nz

English

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 New Zealand licence. In essence, you are free to copy, distribute and adapt the work, as long as you attribute the work to the Crown and abide by the other licence terms.

To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/nz/. Please note that no departmental or governmental emblem, logo or Coat of Arms may be used in any way which infringes any provision of the Flags, Emblems, and Names Protection Act 1981. Attribution to the Crown should be in written form and not by reproduction of any such emblem, logo or Coat of Arms.

Published October 2021

Ministry of Social Development
PO Box 1556
Wellington 6140
New Zealand

Telephone: +64 4 916 3300
Email: info@msd.govt.nz
Web: www.msd.govt.nz